Hof van Saksen Nooitgedacht (Drenthe)
meer >
Westerhaghe III & IV Rijnsburg
meer >
Caravanpark Nieuw Loosdrecht
meer >

Werkwijze GRIP vastgoed & sales management

GRIP vastgoed & sales management werkt volgens het volgende stappenplan: 

  1. Algemene kennismaking & referenties
  2. Inventarisatie van de vraagstelling
  3. Inventarisatie van de het gelopen traject en de stand van zaken
  4. Opzet plan van aanpak met het te lopen traject en budgetten
  5. Advies richting potentiële opdrachtgever
  6. Na gunning: Start uitvoering.  

 

Ad.1, Algemene kennismaking & referenties

Ga naar de contactpagina of mail naar info@gripverkoopmanagement.nl voor een vrijblijvende afspraak. (Direct contact met Gerrit Hilbrands van GRIP is mogelijk via +31(0)6 46003063) 

Voor referenties verwijzen wij ook graag naar de pagina met referentieprojecten.

Ad.2, Inventarisatie van de vraagstelling

Wat is precies het probleem?
Moet een uitpond of nieuwbouwproject in ontwikkeling in de verkoop?
Loopt de afzet van woningen niet volgens plan?
Is een project niet rendabel te krijgen?
Waar vinden wij onze doelgroepen?
Hoe is het communicatietraject verlopen en wat waren de resultaten?
Wilt u klankborden over een lopend verkoop of verhuur traject? 

Ad.3, Inventarisatie van de het gelopen traject en de stand van zaken

Wat is er tot nu toe gedaan?
Welke middelen zijn ingezet?
Hoe zijn de reacties van geïnteresseerden, afvallers en huurders/ kopers?
Moeten wij een mystery onderzoek starten?
Werkt het verkoopteam goed samen en wordt het verkoopteam goed en strak aangestuurd?   

Ad.4, Opzet plan van aanpak met het te lopen traject en budgetten

In een gestructureerd plan zet GRIP de resultaten van onderzoek en gesprekken op een rij. Door goed inzicht te krijgen in de problemen rondom een verkoop of verhuurtraject is het mogelijk een goed en efficiënt advies te geven, met een verwachting van de resultaten na het volgen van de adviezen. 

Ad.5, Advies richting potentiële opdrachtgever

GRIP maakt voor de opdrachtgever inzichtelijk welke route het beste kan worden bewandeld voor het verkrijgen van het gewenste en met elkaar afgesproken eindresultaat.  

Ad.6, Na gunning: Start uitvoering

Werkafspraken leggen wij schriftelijk vast. Alle partijen weten daarmee wat zij van elkaar kunnen verwachten. Door regelmatige terugkoppeling blijft de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen.